Poznań

Informacje o Poznaniu

Bezpieczeństwo w miejscu pracy – usługi BHP

Każdy pracodawca, który zatrudnia pracowników, ma obowiązek dbać o ich zdrowie i życie. Jest zobowiązany do tego, aby zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Pracownicy powinni zostać zapoznani z przepisami i zasadami BHP, jakich muszą przestrzegać podczas wykonywania swojej pracy. Szkolenia BHP są obowiązkowe, pracodawca musi na nie skierować wszystkich swoich pracowników. Profesjonale szkolenia dostarczą niezbędną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną.

Usługi BHP Mogilno – outsorcing firm i pracowników

Szkolenia BHP mają swój konkretny cel. Mają przekazać pracownikowi wiedzę na temat warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, które obowiązują na jego stanowisku pracy oraz na całym terenie zakładu. Odpowiednie przeszkolenie pozwoli uniknąć ewentualnych wypadków, zagrożeń przy pracy czy chorób zawodowych. Wszelkie usługi BHP świadczone są w taki sposób, aby pracownik i inne osoby biorące w nim udział, pozyskały wiedzę związaną z:

  • udzielaniem pomocy osobie, która uległa wypadkowi
  • postępowaniem w razie wystąpienia awarii
  • wykonywaniem pracy w bezpieczny sposób
  • odpowiedzialnością na nieprzestrzeganie przepisów
  • środkami i działaniami zapobiegawczymi

Szkolenia BHP odbywają się na koszt pracodawcy w czasie pracy. Zazwyczaj prowadzone są przez jednostki uprawione do prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Każdy z pracowników przechodzi szkolenia wstępne – przed przyjęciem do pracy oraz okresowe w ciągu zatrudnienia. Szkolenie wstępne powinno przyjąć formę instruktażu, w którego skład wchodzą instruktaż ogólny i stanowiskowy. Każdy, kto ukończy szkolenie, uzyska stosowne zaświadczenie. Firmy świadczące usługi BHP oferują także audyty dotyczące warunków pracy, sporządzanie dokumentacji powypadkowej, ocenę ryzyka zawodowego.

Inne usługi firm specjalizujących się w branży BHP

Przedsiębiorstwa, które proponują liczne usługi BHP i PPOŻ, zazwyczaj w swojej ofercie posiadają też kursy obsługi maszyn. Najczęściej zajmują się prowadzeniem kursów na wózki widłowe w Poznaniu i innych miastach na terenie kraju. Firmy organizują kursy na poszczególne rodzaje wózków. Odbycie kursu na wózek widłowy umożliwia kierowanie wózkami widłowymi z napędem spalinowym, akumulatorowym lub na gaz propan – butan -LPG. Po zdaniu egzaminu każda osoba otrzymuje zaświadczenie z hologramem oraz legitymację.

Kursy na wózki widłowe w Poznaniu i okolicy.

Szkolenia BHP to obowiązek pracodawcy. Mają one calu zapewnić bezpieczne warunki pracy oraz umiejętność radzenia sobie w sytuacji zagrożenia. Nie lekceważ oznak awarii, uszkodzenia żadnego z urządzeń. Miej na uwadze dobro swoje i innych osób.

, , , , , , , ,

Comments are currently closed.