Poznań

Informacje o Poznaniu

Komórki – nietuzinkowy dział biologii

Zakres biologii obejmuje wiele zagadnień. Biologia to dział nauki przyrodniczej, która zajmuje się badaniem życia oraz organizmów żywych. Biologia związana jest z ochrona środowiska, medycyną i wieloma innymi gałęziami. W naszym artykule skupimy się na komórkach macierzystych oraz i wykorzystaniu. Opiszemy również kilka innych komórek, które występują na ziemi.

Czym są komórki macierzyste?

Komórki macierzyste to niewyspecjalizowane, pierwotne i niedojrzałe komórki, które występują w ludzkim organizmie. Są one wykorzystywane bardzo często w medycynie, ponieważ maja zdolność dzielenia się, samoodnowy oraz różnicowania. Są to pierwotne komórki, z których powstają inne komórki (komórki krwi albo tkanki nerwowej).

komórki

Czym jest zwykła komórka?

Komórka jest najmniejsza strukturą w organizmie, która zdolna jest do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych. Nie wszystkie komórki są takie same. Wykazują one pewne różnice morfologiczne oraz biochemiczne. Budowę komórkowa mają wszystkie organizmy z wyjątkiem wirusów.

Gdzie wykorzystywane są komórki macierzyste?

Komórki macierzyste wykorzystywane są w medycynie. Leczenie komórkami macierzystymi jest skuteczne, dlatego wykorzystuje się je podczas leczenia wielu chorób. Przykładem może być białaczka, zespół mielodysplastyczny, choroby układu chłonnego czy nowotwory. Leczenie komórkami macierzystymi wykorzystywane jest również podczas leczenia urazów kończyn dolnych i górnych. Coraz częściej wykorzystuje się komórki macierzyste do leczenia kolan.

Dlaczego bardzo często wykorzystuje się komórki macierzyste podczas leczenia? Dlatego, że mają one niesamowite właściwości samoodnowy. Dzięki temu, chore komórki zastępowane są tymi zdrowymi.

wirowanie komórek

Jakie wyróżniamy rodzaje komórek macierzystych?

Komórki macierzyste możemy podzielic na 4 grupy. Pierwszą z nich są komórki totipotencjalne. Są to komórki, zdolne do utworzenia całego organizmu. Innymi komórkami są komórki pluripotencjalne – komórki te występują na początku rozwoju człowieka, czyli jeszcze przed urodzeniem. Występują również komórki multipotencjalne, powstają one tylko w zakresie jednego listka zarodkowego. Ostatnią grupą komórek są komórki unipotencjalne, które różnicują się tylko do jednego typu komórek dojrzałych.

,

Comments are currently closed.